Δευτέρα:  10:00 π.μ. - 18:00 μ.μ.

Τρίτη:  10:00 π.μ. - 18:00 μ.μ.

Τετάρτη:  10:00 π.μ. - 18:00 μ.μ.

Πέμπτη:  10:00 π.μ. - 18:00 μ.μ.

Παρασκευή:  10:00 π.μ. - 18:00 μ.μ.

Σάββατο:  10:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.